หน้าที่ของนิวเคลียส หรือที่เรียกว่านิวเคลียสของเซลล์และส่วนต่างๆ ของเซลล์

นิวเคลียสเป็นออร์แกเนลล์ในเซลล์ซึ่งมักเรียกอีกอย่างว่านิวเคลียสของเซลล์ ออร์แกเนลล์เป็นอวัยวะที่มีอยู่ในเซลล์ หากเปรียบกับร่างกายมนุษย์ ออร์แกเนลล์ของเซลล์ เช่น นิวเคลียส บทบาทของมันเกือบจะคล้ายกับของสมอง นิวเคลียสเป็นศูนย์กลางของออร์แกเนลล์ทั้งหมดและมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์

หน้าที่ของนิวเคลียสหรือนิวเคลียสของเซลล์

นิวเคลียสหรือนิวเคลียสของเซลล์มีบทบาทสำคัญในการทำงานของเซลล์ เนื่องจากเป็นที่ที่เซลล์เก็บสารพันธุกรรมไว้ นิวเคลียสของเซลล์ยังมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมของเซลล์ที่สำคัญ เช่น การสังเคราะห์โปรตีนและการแบ่งเซลล์ ในทางกายวิภาค นิวเคลียสประกอบด้วยหลายส่วน เช่น ชั้นนอกที่เรียกว่าเปลือกนิวเคลียส แผ่นลามินานิวเคลียร์ นิวเคลียส โครโมโซม นิวคลีโอพลาสซึม และส่วนอื่นๆ ส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้นิวเคลียสสามารถทำหน้าที่ต่างๆ ได้ กล่าวคือ:
  • ควบคุมข้อมูลทางพันธุกรรมในเซลล์ เพื่อให้แต่ละสิ่งมีชีวิต (รวมทั้งมนุษย์) มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง
  • ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์
  • ควบคุมการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวของเซลล์
  • เป็นที่สำหรับเก็บ DNA, RNA และไรโบโซม
  • ควบคุมการถอดรหัส mRNA เป็นโปรตีน
  • ผลิตไรโบโซม
หากเปรียบกับ นิวเคลียสหรือนิวเคลียสของเซลล์ บทบาทของเซลล์นั้นเกือบจะคล้ายกับสมองของมนุษย์ ออร์แกเนลล์เซลล์นี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมเพื่อให้เซลล์ในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง นิวเคลียสตั้งอยู่ตรงกลางเซลล์ มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากคิดเป็นประมาณ 10% ของปริมาตรของเซลล์ ในร่างกายมนุษย์ แต่ละเซลล์มีนิวเคลียสเซลล์เดียว แต่ยังมีสิ่งมีชีวิตที่มีนิวเคลียสมากกว่าหนึ่งตัว เช่น ราเมือก นิวเคลียสที่มีมากกว่าหนึ่งหมายเลขเรียกว่านิวเคลียส วาดส่วนต่างๆ ของนิวเคลียสหรือนิวเคลียสของเซลล์

ทำความรู้จักส่วนต่างๆ ของนิวเคลียสให้ละเอียดยิ่งขึ้น

นิวเคลียสเป็นออร์แกเนลล์ทรงกลมและค่อนข้างใหญ่ ซึ่งล้อมรอบด้วยชั้นป้องกันหรือเมมเบรนภายนอก นอกจากนี้ นี่คือรายละเอียดของส่วนต่างๆ ของนิวเคลียสที่คุณจำเป็นต้องรู้

1. ซองจดหมายนิวเคลียร์

เปลือกนิวเคลียสเป็นส่วนนอกสุดของนิวเคลียสของเซลล์ที่ล้อมรอบภายนอกทั้งหมด ส่วนนี้ของซองจดหมายประกอบด้วยสองชั้นคือชั้นนอกและชั้นใน เปลือกนิวเคลียร์มีรูพรุนขนาดประมาณ 100 นาโนเมตรที่โมเลกุลเข้าและออก

2. ลามินานิวเคลียร์

แผ่นลามินานิวเคลียร์เป็นชั้นใต้ซองจดหมายนิวเคลียร์ซึ่งมีรูปร่างเหมือนตาข่าย ชั้นนี้ประกอบด้วยโปรตีนที่เรียกว่าลามิน แผ่นลามินานิวเคลียร์ทำหน้าที่รองรับโครงสร้างของเปลือกนิวเคลียร์และให้แน่ใจว่าโครงสร้างของนิวเคลียสของเซลล์ยังคงแข็งอยู่ นอกจากลามินแล้ว ส่วนนี้ของนิวเคลียสของเซลล์ยังมีโปรตีนอื่นๆ ที่จะช่วยให้มันทำงานร่วมกับชั้นในของเปลือกนิวเคลียส แผ่นเคลือบนิวเคลียร์จะร่วมมือกับโปรตีนรูปเส้นใยที่เรียกว่าเมทริกซ์นิวเคลียร์เพื่อควบคุมสารพันธุกรรมในนิวเคลียสของเซลล์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. โครโมโซม

DNA ในนิวเคลียสจะเป็นหน่วยที่เรียกว่าโครโมโซม แต่ละนิวเคลียสมีโครโมโซม 46 อัน นอกจากจะมีคอลเลกชั่นของ DNA แล้ว โครโมโซมยังมีโปรตีนอีกด้วย การรวมกันของดีเอ็นเอและโปรตีนในโครโมโซมนี้เรียกว่าโครมาติน ดีเอ็นเอในโครโมโซมนี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของแต่ละคน เช่น ประเภทของผม ความสูง สีตา และอื่นๆ โครโมโซมยังเก็บข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ การพัฒนาของสิ่งมีชีวิต และการสืบพันธุ์

4. นิวเคลียส

นิวเคลียสเป็นส่วนหนึ่งของนิวเคลียสของเซลล์ที่เป็นของแข็งและไม่มีชั้นป้องกันหรือเมมเบรนอยู่ด้านนอก นิวเคลียสส่วนนี้ประกอบด้วย RNA และโปรตีน ส่วนนี้ทำหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์ไรโบโซม เมื่อกระบวนการแบ่งเซลล์เกิดขึ้น นิวเคลียสจะหายไป แต่หลังจากกระบวนการนี้เสร็จสิ้น ส่วนนี้ของนิวเคลียสของเซลล์จะก่อตัวขึ้นใหม่

5. นิวคลีโอพลาสซึม

นิวคลีโอพลาสซึมเป็นส่วนหนึ่งของนิวเคลียสของเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนเจลและตั้งอยู่ระหว่างชั้นของซองจดหมายนิวเคลียร์ ส่วนนี้มักเรียกกันว่า karyoplasm และทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันหรือเสริมสำหรับส่วนอื่น ๆ ของนิวเคลียสของเซลล์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายได้ง่าย หน้าที่อื่นของนิวคลีโอพลาสซึมคือการรักษารูปร่างของนิวเคลียส [[บทความที่เกี่ยวข้อง]] หน้าที่ของนิวเคลียสและแต่ละส่วนมีบทบาทสำคัญมากต่อการอยู่รอดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หากแม้หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งถูกรบกวน เซลล์จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างเหมาะสมและจะได้รับความเสียหายในที่สุด อันจะทำให้เกิดโรคต่างๆ ในร่างกาย

โพสต์ล่าสุด